מאמרים אלו נכתבו בשעתו בטור שבועי שהתפרסם בעיתון האמור במאמרים אלו איננו יכול לשמש במקום יעוץ משפטי, במיוחד משום שלכל מקרה יש את הנסיבות המיוחדות שלו שלא ניתן לבררם אלא באמצעות התיעצות אישית עם עורך דין שיוכל לשאול את כל השאלות הרלוונטיות .על המעיין במאמרים אלו לזכור כי חוקים משתנים ופסקי דין חדשים ו/או מאוחרים יותר עלולים לשנות את המצב המשפטי כך שללא יעוץ משפטי פרטני יתכן והאמור במאמרים כבר איננו רלוונטי

Email: YoramFay@gmail.com

contact me

 

© 2005 Yoram Fay Law Offices.  Website by Marcus4site.com